TUL

Technická univerzita v Libereci
Instituce vznikla v roce 1953 jako Vysoká škola strojní, od roku 1958 jako Vysoká škola strojní a textilní, se zaměřením na obory příznačné pro severní Čechy: strojírenský, textilní, oděvní, sklářský a keramický průmysl. V prosinci roku 1994 byla rozšířena mj. o fakultu architektury a od 1. ledna 1995 je stala Technickou univerzitou v Liberci. Fakulta architektury vznikla na popud rektora Zdeňka Kováře. Prorektor Konopa v roce 1991 vzhledem k tradici ateliéru SIAL oslovil Jiřího Suchomela, který prověřil zájem o studium architektury v Liberci na 5 letních školách, a následně založil Fakultu architektury.
1953 - zřízena rozhodnutím vlády ze dne 27. února 1953 jako Vysoká škola strojní
1958 - rozdělena na Vysokou školu strojní a textilní
1994 - založena Fakulta architektury prof. Jiřím Suchomelem
1995 - od. 1. ledna Technická univerzita
2007 - Fakulta architektury přejmenována na Fakulta umění a architektury (FUA)

Významní učitelé:

1994 – 1999 Karel Hubáček

2003 – 2008 Miroslav Melena

2002 – 2009 Petr Rezek

1994 – dosud Jiří Suchomel

2006 – dosud Zděněk Fránek

DOBRÉ VÍNO

Vinárna u Vinohradského divadla

Read More

OBĚDY PRAHA 2

Hotovky i minutky u Vinohradského divadla

Read More
Joomla Templates by Joomla51.com