Jména architektů se řídí pravidly, která užívá Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách (P. Vlček, Praha 2004). Ta obsahuje architekty, narozené do roku 1900, ale právě v 19 století je situace nejproblematičtější a často se vyskytují německé i české ekvivalenty. Např. Georg Fischer/Jiří Fischer.
Později se tato bilingvní disproporce u českých architektů již téměř nevyskytuje, naopak více variant nalezneme např. u vlastního jména Le Corbusiera.

Zeměpisná jména jsou uváděna převáženě v české podobě s výjimkou publikací, kde je místo vydání uvedeno v originále.
Běžně známé a užívané názvy měst a obcí nejsou dále teritoriálně blíže upřesňovány, pouze u méně známých míst je uveden mezinárodní kód.

DOBRÉ VÍNO

Vinárna u Vinohradského divadla

Read More

OBĚDY PRAHA 2

Hotovky i minutky u Vinohradského divadla

Read More
Joomla Templates by Joomla51.com