Neckar

NECKÁŘ Václav

27. 7. 1896 Mladá Boleslav - 10. 7. 1964

Absolvent pražské techniky, který zpočátku spolupracoval s J. Kotěrou. Poté tvořil převážně na Plzeňsku, kde ve dvacátých letech též pedagogicky působil na místní průmyslové škole. 

S: ČVUT (Balšánek, Čenský, Kříženecký)

A: J. Kotěra

C: Francie, Anglie, Německo

T: Bytový dům pro Annu Königovou, Dobrovského čp. 1814, Plzeň (1927 – 28)
Státní obytné domy, Stehlíkova čp. 1831, 1830, 1928, Plzeň (1927 – 30)
Provizorní sokolské cvičiště, Plzeň – Bory (1929)
Rodinný dům Heřmana Konejla, Erbenova čp. 1930, Plzeň (1930 – 31)
Rodinný dům Václava Ornsta, ul. Růženy Svobodové čp. 584, Plzeň (1930 – 31)
Přístavba sanatoria Dr. Mulače, Dvořákova ul., Plzeň (1931 – 32)
Budova živnostenských škol, Klatovy (1934)
Budova policejního ředitelství (s. Čermák, G. Paul), Anglické nábřeží čp. 1778, Plzeň (1936 – 39)
Nájemní dům Jaroslava a Libuše Nachtigalových, Kardinála Berana čp. 2245, Plzeň (1939)
Budova hájovny velkostatku Metternich - Winneburga, Plasy (1940)
Rekonstrukce městských lázní, Denisovo nábřeží čp. 1217, Plzeň (1945 - 53)
Státní obytné domy, nám. Českých bratří čp. 2336, Plzeň (1947 – 51)
Kulturní dům, Hrádek u Rokycan (1955)

P: 1923 – 1925 SPŠ stavební Plzeň

Lit.: Domanický, P. - Kodera, R. - Bukovský, S. (eds.): Zápal, Chvojka, Neckář a další architekti meziválečné Plzně (katalog výstavy), Plzeň 2007. Toman, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců II., Praha 1950, s. 188. Vlček, P. (ed.): Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 442.

DOBRÉ VÍNO

Vinárna u Vinohradského divadla

Read More

OBĚDY PRAHA 2

Hotovky i minutky u Vinohradského divadla

Read More
Joomla Templates by Joomla51.com