GRUEBER Bernhard

27. 3. 1807 Donauwörth (D) - 12. 10. 1882 Schwabing (D)

Bavorský architekt a historik umění, který byl architektonicky i pedagogicky činný též v zemích Koruny české.

S: Akademie der Bildenden Künste München

A: J. D. Ohlmüller 1830 - 33

C: Itálie (1834, 1837)

T: Stavební úpravy (Smetanova) nábřeží, Praha (1841 – 45), Městský dům, Radniční ul., Děčín (1844), Obytný dům (s. J. Kaura ml.), Smetanovo nábř., Divadelní čp. 995/I., Praha (1846), Obytný dům, Smetanovo nábř., Betlémská čp. 331/I., Praha (1847 – 48), Hřbitovní kaple sv Maxmiliána, sv. Jan pod Skalou (1847 – 49), Přestavba zámku, Sychrov (1847 - 51), Kostel P. Marie (s. M. Hausknecht, K. Schramm), Turnov (1850), Obnova zámku, Blatná (1850 – 56), Přestavba zámku, Orlík (1850 – 62), Úprava jižního křídla Staroměstské radnice, Praha (1854 – 57), Radnice (s. Böhm), Klášterec nad Ohří (1855 – 60), Obnova kláštera servitů s kostelem Zvěstování P, Marie Na trávníčku, Na slupi. čp. 450/II., Praha – Nové město (1858), Všeobecná nemocnice (s. I. Ullmann), Ke Karlovu čp. 458/II., Praha – Nové Město (1859 – 60), Úprava kostela sv. Martina, Sedlčany (1862 – 64)

P: 1833 – 1844 Königlichen Polytechnischen Schule Regensburg, 1844 – 1870 AVU

Lit.: Vlček, P. (ed.): Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 205 - 206.

DOBRÉ VÍNO

Vinárna u Vinohradského divadla

Read More

OBĚDY PRAHA 2

Hotovky i minutky u Vinohradského divadla

Read More
Joomla Templates by Joomla51.com