PETRŮ Mečislav

  • Vytisknout

PETRŮ Měčislav

1. 1. 1881 Dvůr Králové – 2. 6. 1941 Praha

Žák Josefa Schulze, který se stal přednostou odboru stavebního úřadu hlavního města Prahy. Navrhoval převážně školní budovy, ale podílel se i na projektech mostů a knihoven.
 
S: ČVUT (Schulz 1900 – 05)
 
A: M. Blecha, V. Nekvasil
 
T: Mánesův most (s. F. Mencl), Praha (1912 – 14)
Pavilony Nemocnice Na Bulovce (s. V. Lhota, V. Martínek), Praha – Libeň (kolem 1925)
Škola Svatopluka Čecha (s. V. Lhota), Trojská čp. 211/VIII., Praha – Troja (1927 - 28)
Knihovna, Korunní čp. 2160/XII., Praha – Vinohrady (1928 – 29)
Gymnázium Pražačka (s. V. Lhota, V. Martínek), Nad Ohradou čp. 1700/XI., Praha – Žižkov (1928 – 29)
Obecní škola, U vršovického nádraží čp. 950/XIII., Praha – Vršovice (1928 – 30)
Mateřská škola, Mendíků čp. 1000/XIV., Praha – Michle (1929)
Mateřská škola (s. K. Popp), Hellichova čp. 300/III., Praha – Malá Strana (1930)
Gymnázium Jana Keplera (s. K. Beneš), Parléřova čp. 118/IV., Praha – Hradčany (1930 – 32)
Provozní budova hřbitova, Vinohradská čp. 183/XI., Praha – Žižkov (1931 – 34)
Mateřská škola, Trhanovské nám. čp. 129/XIII., Praha – Hostivař (1931 – 32)
Mateřská škola (s. V. Lhota), Terronská ul. čp. 200/XIX., Praha – Bubeneč (1933 – 34)
Mateřská škola (s. K. Beneš), Sbíhavá čp. 360/XVIII., Praha – Dolní Liboc (1933 – 34)
Vysoká škola ekonomická (s. V. Lhota), nám. W. Churchilla čp. 1938/XI., Praha – Žižkov (1936 – 38)
 
Lit.: Lukeš, Z.: Praha moderní III, Velký průvodce po architektuře 1900 – 1950, Pravý břeh Vltavy, Praha 2014, s. 295. Noll, J. (ed.): Josef Schulz 1840 – 1917, Praha 1992, s. 29. Vlček, P. (ed.): Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 498.(R)