SKŘIVÁNEK Ladislav

21. 6. 1877 Čáslav – 1. 12. 1957 Praha

Žák F. Ohmanna na Vídeňské akademii, který navrhoval v ušlechtilém historismu i v meziválečném období.

S: Akademie der bildenden Künste Wien (Ohmann)

T: Vila R. Kaizla, Okříšek (1902), Budova Obchodní a živnostenské komory, Plzeň (1905), Radnice, Opočno (1906), Dům U Matky Boží, Veleslavínova ul. čp. 56, Plzeň (1906), Budova průmyslové školy stavební, Chodské nám., Plzeň (1906), Kaple sv. Prokopa, Pec pod Čechovem (1909), C. K. Vyšší reálná škola, Sušice (1911), Záložna, Lomnice nad Popelkou, Měšťanská škola, Uherské Hradiště (1913), Budova Vyšší státní reálky, Nová Paka (1913), Husova škola, Krušovice (1914), Vila, Na Ptákách čp. 318, Jaroměř (1914), Škola, Piešťany (1921 – 26), Vila Eduarda Šrota, tř. Spojenců čp. 20, Olomouc (1923 – 24), Školní budova, Klatovy (1925), Urbanistické řešení kostela sv. Cyrila a Metoděje, Olomouc – Hejčín (1925 – 32), České reálné gymnasium, Duchcov (1926), Základní škola, Sušice (1926), Budova filiálky Národní banky československé, Banská Bystrice (1929 - 32)

P: 1900 – 1902 SPŠ stavební Plzeň, 1911 – 1938 VŠUP

Lit.: Vlček, P. (ed.): Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 602.

DOBRÉ VÍNO

Vinárna u Vinohradského divadla

Read More

OBĚDY PRAHA 2

Hotovky i minutky u Vinohradského divadla

Read More
Joomla Templates by Joomla51.com