MÓRY Karol

  • Vytisknout
 
MÓRY Karol
 
1845 Bánská Bystrica - 1921 
 
Stavební inženýr a architekt, který pocházel z Banské Bystrice. Proslavil se založením jezera Nové Štrbské pleso a stejnojmenného areálu.
 
T: Nové Štrbské pleso, Štrba (1900)
Móryho hotel, Štrba (1904 – 05)
Rozhledna Monte Mory, Štrba (1905, přestavěno)
 
Lit.: Marček, A.: Tatranské plesá. Vysoké Tatry, roč. VI., čís. 2, s. 18.