HLAVÁČ Jaroslav

  • Vytisknout
 
HLAVÁČ Jaroslav
 
18. 1. 1909 Valašské Meziříčí - 24. 4. 1984 Valašské Meziříčí
 
Český architekt, který studoval na meziříčské odborné škole pro zpracování dřeva, na pražské Uměleckoprůmyslové škole a na Akademii výtvarných umění, kde patřil k žákům Josefa Gočára. Pedagogicky působil ve svém rodném městě.
 
S: SPŠS Valašské Meziříčí (1924 – 27, 1930 - 31), VŠUP (Novotný 1931 – 32, 1935 - 36), AVU (Gočár 1935 - 45)
 
A: J. Gočár
 
T: Pomník obětem druhé světové války (S. J. Místecký), Valašské Meziříčí (1946 - 47)
Hvězdárna (s. Z. Plesník), Valašské Meziříčí (1947 – 55)
 
P: 1943 – 1976 SPŠS Valašské Meziříčí
 
Lit.: Flekačová, M.: „Architekti-Valaši“. Státní odborná škola pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí a přínos jejích učitelů a absolventů k moderní architektuře města, in: Východní Morava 2013, s. 53-75. Toman, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců I., Praha 1947, s. 338.