MIKŠ František

  • Vytisknout
 
MIKŠ František
 
16. 12. 1852 Praha - 25. 10. 1924 Praha
 
Český architekt a stavitel, který dlouhodobě pracoval v kanceláři Josefa Mockera. Věnoval se obnově sakrálních památek, ale navrhoval i novostavby, přičemž patřil k představitelům pozdního historismu, zvláště novogotiky.
 
A: J. Mocker 1875 - 99
 
T: Oprava kostela sv. Klimenta (s. J. Blecha, A. Dvořák), Praha – Nové Město (1894 - 1903)
Kostel svatého Antonína Paduánského, Praha – Holešovice (1898 – 1914)
Přestavba a obnova kostela sv. Petra a Pavla, Praha - Vyšehrad (1899 – 1903)
Oprava fasád kostela Matky Boží před Týnem, Praha – Staré Město (1906 - 12)
Katolický ústav pro vzdělávání učitelů, Pelléova čp. 299/XIX., Praha – Bubeneč (1909 -11)
Kostel Narození sv. Jana Křtitele, Plaňany (1909 - 13)
Generální oprava kostela sv. Gotharda, Český Brod (1912 – 13)
 
Lit.: Vlček, P. (ed.): Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 425-426.