JAKUB Jiří

  • Vytisknout
 
JAKUB Jiří
 
16. 5. 1906 - 1971
 
Český architekt, který studoval na pražské technice a jeho nejvýznamnější realizací je kolumbárium v Husově sboru na pražských Vinohradech. Otec František Jakub byl akademický malíř. 
 
S: ČVUT
 
T: Kolumbárium v Husově sboru, Praha – Vinohrady (1938)
 
Lit.: Prix, D. a kolektiv: Umělecké památky Prahy. Velká Praha. M-Ž. Praha 2017, s. 907. Toman, P. – Toman, P. H.: Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Praha 1955, s. 81.