NIKLAS František

  • Vytisknout
 
NIKLAS František
 
1856 Praha - 26. 6. 1911 Praha
 
Český architekt, který studoval na pražské technice. František byl synem Josefa N. a bratranec Vácslava Havla, se kterým zpočátku spolupracoval. Patřil k představitelům pozdního historismu a eklektismu.
 
S: ČVUT (1875 - 81)
 
T: Dům „U Krejcárků“ (s. V. Havel), Žitná, Příčná čp. 658/II. Praha – Nové Město (1892)
Nájemní dům, Pštrossova, Myslíkova čp. 207/II., Praha - Nové Město (1894)
Nájemní dům, Myslíkova čp. 1922/II., Praha – Nové Město (1894)
Dům „U Tří mušketýrů“, Široká čp. 124/V., Praha – Josefov (1906 - 07)
 
Lit.: Havel, V. M.: Mé vzpomínky, Praha 1993, s. 32. Vlček, P. (ed.): Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 449.