Error
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1
 
HAVEL Vácslav
 
23. 3. 1861 Praha - 6. 9. 1921 Praha
 
Významný pražský stavební podnikatel, který studoval na pražské technice.  Přestože spolupracoval s několika architekty, nelze pominout ani jeho autorský podíl na návrzích novostaveb, přičemž patřil k protagonistům pozdního historismu, secese a rané moderny. 
 
S: ČVUT (1880 - 84)
 
T: Dům „U Krejcárků“ (s. F. Niklas), Žitná, Příčná čp. 658/II. Praha – Nové Město (1892)
Nájemní dům (s. V. V, Chytrý), Na Zderaze čp. 1947/II., Praha – Nové Město (1895 – 96)
Dům „U 2000“, Rašínovo nábřeží čp. 2000/II., Praha – Nové Město (1904 – 05)
Nájemní dům, Rašínovo nábřeží čp. 1980/II., Praha – Nové Město (1904 – 05)
Nájemní dům (s. J. Čámský), Myslíkova čp. 2020/II., Praha – Nové Město (1906)
Palác Lucerna, Vodičkova čp. 704/II., Praha – Nové Město (1907 – 21)
Přestavba budovy redakce a tiskárny Národních listů (s. J. Čámský), Opletalova čp. 20/II., Praha – Nové Město (1911, zbořeno)
 
Lit.: Havel, V. M.: Mé vzpomínky, Praha 1993, s. 21 - 22. Vlček, P. (ed.): Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 219 - 220.