LÁNG Adolf

  • Vytisknout
 
LÁNG Adolf
 
15. 6. 1848 Praha - 2. 5. 1913 Vídeň
 
Maďarský architekt, který se narodil v Praze a studoval na vídeňské technice. Navrhoval divadelní, koncertní i výstavní budovy a stylově přešel od vrcholného k pozdnímu historismu.
 
S: TU Wien
 
A: H. Ferstel
 
T: Starý Dům umělců, Andrássy út 69, Budapešť (1875 – 77)
Stará budova Hudební akademie, Budapešť (1877 – 79)
Termální lázně, Segedín (1890 - 94)
Národní divadlo, Pětikostelí (1893 - 95)
Bývalé Közművelődési Palota (Móra Ferenc muzeum), Segedín (1895 - 96)
Bývalé Maďarské divadlo (Magyar Színház), Budapešť (1897)
Státní divadlo, Košice (1899)
Radnice, Pětikostelí (1905 - 07)
 
Lit.: Gerő, L.: Ungarische Architektur bis zum Ende des XIX. Jahrhunderts, Budapest, 1954.