SCHMEISSNER Hainz

  • Vytisknout
 
SCHMEISSNER Hainz
 
15. 3. 1905 Norimberkg - 25. 9. 1997 Norimberk 
 
Německý architekt  a urbanista, který studoval na mnichovské technice u Theodora Fischera a , Germana Bestelmeyera. Na této škole působil i jako asistent Prof. Roberta Vorhölzera. Jeho otec Jakob projektoval i pro české země, zvláště pro Liberec a Hainz pracoval dlouhodobě v Norimberku, kde se mj. podílel na obnově válkou poničeného centra.
 
S: TU München (Th. Fischer, Bestelmeyer 1923 - 27)
 
T: Celkový plán Nové zoo, Norimberk (1937 – 38)
Budovy v Nové zoo (s. K. Schneckendorf), Norimberk (1937 – 38)
Škola (s. W. Schlegtendal), Saarbrückener Str., Norimberk (1938)
Škola Konrada Grosse (s. W. Schlegtendal), Oedenberger Str., Norimberk (1938 – 40)
Protiletecký bunkr (Grübelbunker), Grübelstrasse 30, Norimberk (1941 – 42)
Plán obnovy historického centra (s. W. Schlegtendal), Norimberk (1947 - 50)
Bavorská spolková banka (Bayerische Vereinsbank), Lorenzer Platz (1947 – 51, zbořeno)
Směrný územní plán (FNP), Norimberk (1965 – 69)
 
P: 1930 – 1933 TU München
 
Lit.: Heinz Schmeißner zum 100. Geburtstag. Nürnberg: Stadtentwicklung – Zerstörung – Wiederaufbau. Nürnberg 2005. Schieber, M.: Nürnberg. Eine illustrierte Geschichte der Stadt. München 2000.