LECHNER Ödön

  • Vytisknout
 
LECHNER Ödön
 
27. 8. 1845 Budapešť - 10. 6. 1914 Budapešť
 
Nejvýznamnější maďarský představitel secese, který studoval na budapešťské technice u architekta Antala Szkalnitzkého a následně na berlínské Stavební akademii, kde byli jeho učitelé Richard Lucae a Karl Bötticher. Pobýval a pracoval také ve Francii, poté působil v Uherském království, kde zanechal nejvýraznější realizace..
 
S: BME (Szkalnitzky 1865 – 66), TU Berlin (Lucae, Bötticher 1866 – 68) 
 
A: C. Parent 
 
C: Francie (1875 – 78), Německo, Dánsko
 
T: Nájemní dům Jánose Primayera, Sas u. 9., Budapešť (1871 – 72)
Nájemní dům Bély Mándla,  Bajcsy-Zsilinszky út 43, Budapešť (1871 – 75)
Bruslařská hala, Budapešť (1874 – 75, zbořeno)
Radnice (s. G. Pártos), Segedín (1882) 
Palác Drechsler (s. G. Pártos), Budapešť (1882 – 84)
Radnice (s. G. Pártos), Zrenjanin (SRB) (1885 – 86).
Kostel sv. Ladislava (Szent László-plébániatemplom), Kőbánya, Budapešť (1891 – 97)
Radnice (s. G. Pártos), Kecskemét (1893).
Museum užitého umění, Budapešť (1896)
Geologický institut, Budapešť (1896 – 99)
Poštovní spořitelna (Postatakarékpénztár), Budapest (1899 – 1902)
Mausoleum pro Sándora Schmidla (s. B. Lajta), Nový židovský hřbitov, Kozma út 8, Budapešť (1903)
Villa Sipeki Balázs,  Hermina u. 47, Budapešť (1905)
Kráľovské katolícke gymnázium, Bratislava (1906 – 08)
Kostel sv. Alžběty, Bratislava (1907 – 13)
Kostel sv. Ladislava, South Norwalk (USA) (1909 – 12)
Gymnázium (Szent László Gimnázium), Budapešť (1914 – 15)
 
Lit.: Jékely, Z. (Hrsg.): Ödön Lechner 1845 – 1914, Wien 1991. Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 (ÖBL). Band 5, Wien 1972, S. 78.