DUDOK Willem Marinus

6. 7. 1884 Amsterdam – 6. 4. 1974 Hilversum
Významný holandský architekt, který vystudoval vojenskou akademii v Bredě a dlouhodobě působil jako městský architekt v Hilversumu, kde k jeho nejproslulejším realizacím patří radnice. Měl mimořádný vliv na českou moderní architekturu.

S: Cadettenschool Alkmaar, Nederlandse Defensie Academie/Koninklijke Militaire Academie (NLDA/KMA)

T: Vojenský dům, Kanaalweg, Den Helder (1909 – 12) 
Škola (Bonaventura College), Burggravenlaan 2, Leiden (1913 - 17)
Dělnické sídliště (s. J. J. P. Oud), Leiderdorp (1914 – 15, zbořeno)
První obecní obytný komplex s knihovnou, Hilversum (1915 – 19)
Budova novin Leids Dagblad (s. J. J. Oud), Witte Singel 1, Leiden (1916 – 17)
Škola (Geranium School), Hilversum (1916 - 18)
Škola (Rembrandt School), Hilversum (1917 – 20)
Městské sportoviště, Hilversum (1918 - 20)
Obecná zahrada s přečerpávací stanicí (s. J. H. Meyer), Hilversum (1919 – 20)
Třetí obecní domy s lázněmi, Hilversum (1919 – 20)
Škola (Dr. Bavinck School), Hilversum (1921 - 22)
Obytné domy, am Godelindeweg, Naarden (1921 – 22)
Radnice, Dudopark 1, Hilversum (1923 - 31)
Škola (J.P. Minckelersschool), Hilversum (1925)
Škola (Catharinaschool), Hilversum (1925) 
Kolumbárium Westerveld, Velsen – Driehuis (1925 – 26)
Škola (Julianaschool), Hilversum (1925 - 27)
Vila Dr. P.C. Borsta, Hengelo (1925 – 27)
Školy (Fabritiusschool & Ruysdaelschool), Hilversum (1926)
Škola (Nassauschool) Hilversum (1927)
Severní hřbitov, Hilversum (1927 – 30)
Nizozemská kolej Pařížské univerzity, Boulevard Jourdan 63, Paříž (1927 - 39)
Škola (Vondelschool), Hilversum (1928 - 29)
Mateřská škola (Nelly Bodenheim Kleuterschool), Hilversum (1925)
Obchodní dům De Bijenkorf, Rotterdam (1928 – 30, zbořeno)
Škola (Jan van der Heydenschool), Hilversum (1929)
Škola (Snellius School), Snelliuslaan 10, Hilversum (1930 – 32)
Kancelářská budova HAV Bank, Schiedam (1931 - 35)
Památník, IJseelmeer Dam (1933)
Zahradní město s kinem, Kalkata (1936 - 38)
Zahradní město, Eindhoven (1937 - 38)
Městské divadlo, Utrecht (1937 - 41)
Budova Erasmus, Rotterdam (1938 - 39)
Kancelářský dům s galerií, Westewagenstraat 10 – 48, Rotterdam (1942 – 52)
Kancelářská budova bývalých Královských oceláren, Velsen (1947 - 51)
Radnice, Velsen (1949 - 65),
Přístavní budova, De Ruyterkade 7, Amsterdam (1951 - 65)
Vila perské princezny Fatemah Khanoum de Katchaloff , Hilversum (1952 – 53)
Benzinové pumpy Esso (1953)
Nakladatelství s tiskárnou C. de Boer Jr. NV, Zeverijnstraat 6, Hilversum (1958 – 61)
Obytný dům Julianaflat, Bilthoven (1959 - 60)
Nové auditorium na hřbitově, Velsen – Driehuis (1959 – 61)

Lit.: Bergeijk, H.: W.M. Dudok, Rotterdam 2001. Líbal, P.: Cihla opět navrch(olu), in: Zprávy památkové péče 63, Praha 2003.

DOBRÉ VÍNO

Vinárna u Vinohradského divadla

Read More

OBĚDY PRAHA 2

Hotovky i minutky u Vinohradského divadla

Read More
Joomla Templates by Joomla51.com