SPŠ stavební J. Gočára

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára
Jedna z nejstarších průmyslových škol na našem území, jejíž počátky sahají až do 1. poloviny 19. století. V současnosti nese název po jednom z jejích neslavnějších absolventů.
1837 - Průmyslová jednota otevírá školu nedělní, umístěnou v Havelském klášteře
1857 – přestěhování do Panské ulice
1873 – škola přestěhována do Platnéřské ulice
1890 – škola přemístěna do Betlémské ulice
1926 – stěhování na Ovocný trh, Truhlářské ulice a na náměstí sv. Petra
1945 – škola ve Zborovské ulici, název Státní průmyslová škola stavební v Praze
1993 – přestěhování do ulice Družstevní ochoz a přejmenování na současný název

Významní učitelé:

1912 – 1919 Viktorin Šulc

1919 – 1929 Oldřich Starý

1924 – 1943 Josef Velfík

 

SPŠS Valašské Meziříčí

Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí
Tato významná škola vznikla jako druhá střední škola na Valašsku a první škola s uměleckoprůmyslovým charakterem na Moravě. Navštěvovalo ji několik později proslulých žáků, kteří patřili k tzv. okruhu valašských architektů. V 50. letech 20. století se změnila Vyšší průmyslovou školu stavební.
1874 - Odborná škola pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí
1891 - zřízena veřejná kreslírna pro stavební a nábytkářské truhlářství.
1904 - otevřena v monarchii první mistrovská škola pro stavební a nábytkářské truhlářství
1951 - Vyšší průmyslová škola stavební
1961 - Střední průmyslová škola stavební

Významní učitelé:

1876 – 1909 František Rosmaël

1904 – 1924 Emanuel Pelant

1909 – 1915 Jan Šachl

1909 – 1916 Albert Gruber

1917 – 1925 Bořivoj Weltrubský

1921 - 1950 Josef Místecký

1925 – 1950 Augustin Puchta

1927 – 1935 Bohuslav Andrlík

1929 – 1942 Bohumír Kupka

1935 - 1960 Bohumil Pícha

1943 – 1976 Jaroslav Hlaváč

 

SPŠ stavební Liberec

Střední průmyslová škola stavební Liberec
Tato vzdělávací instituce patří po brněnské a černovické (dnešní ukrajina) k nejstarším průmyslovým školám mimo samotné Rakousko a dnes tak je druhou nejstarší obdobnou školou na území České republiky.
1876 - zahájena výuka, zatím jen ve stavebním a strojním oddělení, na K. K. Staatsgewerbeschule in Reichenberg.
1920 - Čeština se stala povinným vyučovacím předmětem, německy se nadále vyučují odborné předměty
1945 - Státní průmyslová škola
1951 - změna názvu na Vyšší průmyslovou školu v Liberci
1953 - 1. září se odštěpila samostatná Vyšší průmyslová škola stavební
1961 – přejmenování na dnešní název na Střední průmyslová škola stavební

Významní učitelé:

1903 – 1927 Max Kühn

1904 - 1914 Heinrich Fanta

 

Státní odborná škola pro zpracování dřeva Chrudim
Průmyslová škola, která vznikla výnosem Ministerstva obchodu z roku 1881 jako C.k. odborná škola pro průmysl dřevařský. Zaměřovala se na zpracování dřeva, ale vystudovalo ji také několik významných architektů a designérů. 
1882 – postavena školní budova
1883 – zbudována dílenská budova
1907 – zrušena přípravná dvouletá škola
1918 - Státní odborná škola pro zpracování dřeva v Chrudimi
1944 – pozastaveno vyučování vyšších ročníků
1945 – otevřena tříletá odborná škola a dvouletá mistrovská pro truhláře
1951 – zrušení školy
 
Významní učitelé:
 
1907 – 1921 František Buben
 
 

SPŠ stavební Brno

Střední průmyslová škola stavební Brno
Tato významná brněnská průmyslovka byla založena jako vůbec první česká průmyslová škola na Moravě. Byla zřízena výnosem tehdejšího „ministerstva kultu a vyučování“ dne 18. února 1885 a oficiální název zněl: “Filiální kursy s vyučovací řečí českou při císařsko-královské státní průmyslové škole v Brně“. Během své existence změnila škola několikrát název, postupně ubylo označení císařsko-královská i státní, několik let nesla škola i označení vyšší. Působilo na ní několik významných učitelů a též ji absolvovalo vícero prvořadých architektů.
1885 – vznik školy: „Filiální kursy s vyučovací řečí českou….“
1886 - C. k. státní průmyslová škola v Brně
1901 – Česká vyšší průmyslová škola
1901 - zahájeno čtyřleté denní studium ukončené maturitou
1921 – osamostatnění stavebního oboru

Významní učitelé:

1885 – 1898 Eduard Černý

1885 – 1919 Vojtěch Dvořák

1887 – 1913 Karel Welzl

1891 – 1907 Vilém Berger

1898 – 1906 Karel Hugo Kepka

1899 – 1900 Antonín Blažek

1904 – 1915 Josef Šíma 

1904 – 1926 Václav Vočadlo

1906 – 1910 Emil Králík

1907 – 1913 Karel Motl

1907 – 1927 Jaroslav Syřiště

1909 – 1925 Antonín Bašta

1911 – 1915 Václav Materka

1911 – 1921 Kamil Fialka

1911 – 1921Karel Žižka

1913 – 1914 Josef Peňáz

1913 – 1919 Karel Pecánek

1913 – 1945 Jaroslav Oplt

1914 – 1915 Vilém Knap

1915 – 1917 Otakar Valenta

1916 – 1918 Antonín Vavřina 

1916 – 1918 Rudolf Spazier

1918 – 1919 Alexander Hanuš

 

SPŠ stavební Plzeň

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Na této škole, otevřené 19. října 1885, pedagogicky působilo i studovalo mnoho českých významných architektů.
1885 – ustavena Česká státní průmyslová škola
1913 – reorganizace školy, zřízení Vyšší školy stavební

Významní učitelé:

1896 – 1902 Alois Čenský

1899 - 1912 Viktorin Šulc

1900 – 1902 Ladislav Skřivánek

1912 – 1919 Oldřich Starý

1918 – 1928, 1938 - 1956  Rudolf Černý

1918 – 1941 Václav Šustr

1921 – 1943 Vladimír Weingärtner

1923 – 1925 Václav Neckář

1925 – 1932 Karel Lhota

1932 – 1971 Čestmír Rypl

1936 – 1943 Bohumil Chvojka

 

SSPŠ

Smíchovská střední průmyslová škola
Průmyslová škola, která vznikla na počátku 20. století. Zpočátku měla oddělení technické, strojnické a stavitelské, poslední však později zaniklo
1901 – založena C. k. průmyslová škola na Smíchově
1915 – zabrání budovy erárem a zřízení oddělení pro válečné veterány
1930 - otevřena pokračovací škola pro automechaniky a speciální semestr pro konstrukci automobilů

Významní učitelé:

1901 – 1926 Antonín Cechner

1902 – 1908 Alois Čenský

1905 – 1924 Josef Velfík

1907 – 1932 František Sander

 

SUPŠ Uherské Hradiště
 
Výtvarná škola, která vznikla koncem třicátých let 20. století v baťovském Zlíně, ale později se přestěhovala do Uherského Hradiště.
1939 – zřízení školy
1949 – zestátnění 
1949 - Střední uměleckoprůmyslová škola Zdeňka Nejedlého
1952 – přesun školy do Uherského Hradiště
1962 – současný název školy
 
Významní učitelé:
 
1939 – 1940 Bohuslav Fuchs
 
1939 – 1944 Jan Vaněk
 

 

 

DOBRÉ VÍNO

Vinárna u Vinohradského divadla

Read More

OBĚDY PRAHA 2

Hotovky i minutky u Vinohradského divadla

Read More
Joomla Templates by Joomla51.com