VŠUP - UMPRUM

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

vsup budovickaPražská Uměleckoprůmyslová škola (UPŠ) vznikla v duchu idejí Gottfrieda Sempera, který stavěl na dosavadní umělecké zkušenosti lidstva a hledal syntézu uměleckého a technického. Jako teoretik architektury se snažil nalézt společné vyústění umělecké a technicky konstrukční složky, sladit umělecký koncept jak s vědeckou a technickou prací, tak s prací řemeslníků. Architektura staveb pro něj představovala centrální druh umělecké tvorby, užitné umění pak další druhy. Za podstatu architektury považoval princip tektoniky a tradiční symboliku forem, která teprve otevírá cestu dalšímu vývoji.


1885 – založení Umělecko-průmyslové školy (UPŠ)

1946 – vysoká škola uměleckoprůmyslová

 

Významní učitelé:

1885 - 1892 František Schmoranz ml.

1888 – 1898 Friedrich Ohmann

1898 – 1910 Jan Kotěra

1911 – 1921 Jože Plečnik

1921 – 1940 Pavel Janák

1925 – 1940 Otakar Novotný

1936 - 1953 Jan Sokol

1942 - 1945 Jan E. Koula

1945 - 1970 Pavel Smetana

DOBRÉ VÍNO

Vinárna u Vinohradského divadla

Read More

OBĚDY PRAHA 2

Hotovky i minutky u Vinohradského divadla

Read More
Joomla Templates by Joomla51.com