avu budovicka350AVU

Akademie výtvarných umění v Praze

Pražská Akademie výtvarných umění je nejstarší uměleckou školou v českých zemích. Roku došlo 1796 k ustavení společnosti vlasteneckých přátel umění, která nejprve zakládá Obrazárnu s kopistickou školou, ze které později vzešla Národní galerie. Vlastní, původně kreslířská Akademie, vznikla dekretem, který vydal císař František I. dne 10. září roku 1799 a rok nato zahájila svoji činnost. Kolem poloviny 19. století se studium rozšířilo o přednášky z teoretických předmětů a na určitý čas i o výuku architektury. Základním zlomem v tomto oboru byl až vznik speciálky Jana Kotěry.

1799 – založení dekretem Františka I.

1896 – zestátnění a reformování školy

1910 – vznik architektonické speciálky Jana Kotěry

1926 – status vysoké umělecké školy

Významní učitelé:

1842–1843 Johann Gottfried Gutensohn

1844–1870 Bernard Grueber

1910 – 1923 Jan Kotěra

1924 – 1945 Josef Gočár

1945 – 1967 Jaroslav Fragner

1952 - 1959 Vincenc Makovský

1956 - 1989 Marian Bělohradský

1968 – 1976 František Cubr

1971 - 1990 Stanislav Hanzík

1982 - 1988 Vratislav Růžička

1989 - 1990 Jaroslav Trávníček 

DOBRÉ VÍNO

Vinárna u Vinohradského divadla

Read More

OBĚDY PRAHA 2

Hotovky i minutky u Vinohradského divadla

Read More
Joomla Templates by Joomla51.com