KŘÍŽENECKÝ Rudolf

  • Vytisknout

KŘÍŽENECKÝ Rudolf

18. 10. 1861 Zadar – 12. 3. 1939 Praha

Schulzův žák, který navštěvoval i přednášky J. Zítka, znalec barokní architektury. Byl bratrem Jana Kříženeckého, autora prvního českého kinematografu. Rudolf K. se stal děkanem školy architektury a pozemního stavitelství a posléze rektorem ČVUT.

S: ČVUT (Schulz 1878 – 83) 

A: Josef Schulz 1883 – 88, 1890 - 92

T: Nájemní dům s restaurací, Staroměstské nám. 934/I., Praha (1896 – 97), Palác Kunz, Hranice čp. 328, Hranice (1897), Náhrobek J. Grégra, Olšanské hřbitovy, Praha (1903), Evangelický kostel, Přelouč (1905 - 07), Sanatorium, Praha – Podolí (1910)

P: 1893 – 1931 ČVUT

Lit: Ksandr, K. (ed.): Architekt Josef Zítek – katalog díla, Praha 1996, s 93. Noll, J. (ed.): Josef Schulz 1840 – 1917, Praha 1992, s. 28. Vlček, P. (ed.): Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 347 - 348.