ZIEBLAND Georg Friedrich

1. 2. 1800 Řezno - 24. 1. 1873 Mnichov

Fischerův a Gärtnerův žák z Mnichovské akademie, který projektoval a pedagogicky působil převážně v Mnichově. Stylově se pohyboval mezi pozdním klasicismem a historismem, resp. „Rundbogenstilem".

S: Akademie der Bildenden Künste München (K. Fischer, Gärtner 1813 - )

C: Itálie (1827 – 29)

T: Dokončení kostela Panny Marie pomocné (s. D. Ohlmüller), Mnichov – Au (1839)
Opatský kostel Sv. Bonifáce (Abtei St. Bonifaz), Mnichov (1838 – 45)
Budova antických sbírek (Staatliche Antikensammlungen), Königsplatz, Mnichov (1838 – 48)
Přestavba zámku Hohenschwangau (s. D. Quaglio), Schwangau u Füssenu (1839 – 50)
Protestanský kostel Sv. Pavla (Protestantische St. Paulus Kirche), Perlach (1849)

P: 1855 – 1873 Akademie der Bildenden Künste München

Lit.: Holland, H.: Ziebland, Georg Friedrich. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 45, Leipzig 1900, s. 152 – 154. Schmitt, F. J.: Ober-Baurath, Prof. Georg Friedrich von Ziebland zum 100. Geburtstag, In: Allgemeine Bauzeitung, Jahrgang 1900, s. 81 – 84.

DOBRÉ VÍNO

Vinárna u Vinohradského divadla

Read More

OBĚDY PRAHA 2

Hotovky i minutky u Vinohradského divadla

Read More
Joomla Templates by Joomla51.com