PETRŮ Měčislav

1. 1. 1881Dvůr Králové – 2. 6. 1941 Praha

Žák J. Schulze, který se stal přednostou odboru stavebního úřadu hl. m. Prahy. Navrhoval převážně školní budovy, ale podílel se i na projektech několika mostů.

S: ČVUT (Schulz 1900 – 05)

T: Mánesův most (s. F. Mencl), Praha (1912 – 14), Škola, Podskalská ul. čp. 365/II., Praha (1927 – 30), Knihovna, Korunní čp 2160/XII., Praha (1928 – 29), Obecní škola, U vršovického nádraží čp. 950/XIII., Praha (1928 – 30), Mateřská škola, Michle čp. 1000, Praha (1929), Mateřská škola, Hellichova čp. 300/III., Praha (1930), Gymanázium Jana Keplera (s. K. Beneš), Parléřova ul. čp. 118/IV., Praha (1930 – 32), Provozní budova hřbitova, Vinohradská ul. čp. 183/XI., Praha (1931 – 34), Mateřská škola, Trhanovské nám. ul čp. 129, Praha – Hostivař (1931 – 32), Mateřská škola (s. V. Lhota), Terronská ul. čp. 200/XIX., Praha (1933 – 34), Vysoká škola ekonomická (s. V. Lhota), nám. W. Churchilla čp. 1938/XI., Praha (1936 – 38)

Lit.: Noll, J. (ed.): Josef Schulz 1840 – 1917, Praha 1992, s. 29. Vlček, P. (ed.): Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 498.

DOBRÉ VÍNO

Vinárna u Vinohradského divadla

Read More

OBĚDY PRAHA 2

Hotovky i minutky u Vinohradského divadla

Read More
Joomla Templates by Joomla51.com