VORLÍČEK Josef

  • Vytisknout
 
VORLÍČEK Josef
 
1839 Kovanice – (?) 
 
Wiesenfeldův žák, o jehož životě a díle není mnoho známo. Je možné, že se jedná o stejnou osobu, která stavěla grottu v zahradě Gröbeho vily. 
 
S: ČVUT (Wiesenfeld 1858 - 59)
 
Lit.: Vlček, P. (ed.): Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 702.