MIŇOVSKÝ Rudolf

  • Vytisknout
 
MIŇOVSKÝ Rudolf
 
19. 1. 1921 Duchcov - 23. 10. 1960 Bratislava
 
Český architekt, který studoval na pražské technice. Roku 1948 se přesunul na Slovensko, kde pracoval ve Stavoprojektu, v atelieru
školních staveb. K jeho nejvýznamnějším realizacím patří areál Vysoké školy zemědělské (VŠP) v Nitře.
 
S: ČVUT
 
T: Základná škola tzv. "Februárka A"(s. V. Dedeček), Mikovíniho 1, Bratislava (1956 – 58)
Vysoká škola poľnohospodárska (s. V. Dedeček), Nitra (1956 – 66)
 
Lit.: Dulla, M.: Slovenská architektúra od Jurkoviča po dnešok, Bratislava, 2007, s. 96. Ševčík, O. – Beneš, O.: Architektura 60. let, Praha 2009, s. 76.