FLEISCHINGER Bedřich

  • Vytisknout
 
FLEISCHINGER Bedřich
 
1859 - 7. 10. 1907
 
Český architekt, který navštěvoval pražskou německou techniku, kde studoval u Josefa Zítka. Patřil k protagonistům pozdního historismu, resp. zvláště novobaroku.
 
S: Deutsche Technische Hochschule Prag (Zítek)
 
T: Pavilon knížete Mořice Lobkovicze na Jubilejní výstavě v Praze, Bílina (1891, přeneseno)
Přístavba pavilonu v klášteře Milosrdných sester Karla Boromejského, Praha – Malá Strana (1893)
Zahradní křídlo kláštera Milosrdných sester, Vlašská 338/III., Praha – Malá Strana (1898)
Stáje v Kolowratském paláci, Valdštejnská čp. 154/III., Praha – Malá Strana (1898)
Dům s poštou, Josefská čp. 43/III., Praha – Malá Strana (1907 – 09)
 
Lit.: Nekrolog, in: Architektonický obzor 11, ročník VI., s. 44. Vlček, P. (ed.): Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 177-178.