Error
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

SCHUBERT Zdenko von Soldern

  • Print

SCHUBERT Zdenko von Soldern

18. 11 1844 Praha – 1922

Semperův a Hansenův žák, který navrhoval převážně v novorenesančním stylu. 

S: ETH Zürich (Semper 1865 - 68), Akademie der bildenden Künste Wien (Hansen 1868 – 70) 

T: Vila Eduarda Schuberta von Soldern,, Libocká čp. 276/XVIII, Praha (1871) 

P: 1879 – 1922 Deutsche technische Hochschule Praha

Lit: Vlček, P. (ed.): Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 593.