KALESA Robert

  • Vytisknout
 
KALESA Robert
 
2. 11. 1883 Vídeň - 30. 9. 1967 Vídeň
Absolvent vídeňské Státní průmyslové školy a Akademie, na které studoval u Friedricha Ohmanna. Převážně navrhoval obytné stavby, přičemž stylově přešel od secese k tradicionalistickému tvarosloví.
 
S: Camillo Sitte Lehranstalt ( - 1902), Akademie der bildenden Künste Wien (Ohmann 1904 – 07)
 
A: F. Ohmann 1908 – 12, M. Hegele 1908 - 12
 
T: Obecná a obchodní škola, Jakob Thoma Strasse 20, Mödling (1913)
Obytný blok města Vídně „Heimat-Hof“, Wien 15, Johnstrasse 56 – 58, Vídeň (1914 – 15)
„Metzleinstaler Hof“ (1. část), Margaretengürtel 90 – 98, Vídeň (1916 – 19)
Sídliště, Vídeň - Mauer (kolem 1918)
Sociální bydlení pro firmu Roth, Bratislava (kolem 1918)
Průmyslové podniky firmy Roth, Bratislava (kolem 1918)
Nájemní a rodinné domy, Tulln (kolem 1918)
Nájemní a rodinné domy, Klosterneuburg (kolem 1918)
Nájemní a rodinné domy, Kritzendorf (kolem 1918)
Vila, Salierigasse 6, Vídeň (1924)
Obytný dům, Beckgasse 33, Vídeň (1924 – 25)
Nájemní dům, Braunschweiggasse 22, Vídeň (1925) 
Obytné domy, Hansi Niese Weg 7, 9, 11, Vídeň (1927)
Spořitelna a radnice, Rathausplatz 8, Tulln (1929) 
Obytný dům (s. R. Gerlach), Hansi Niese Weg 5, Vídeň (1929)
Obytný dům, Pacassigasse 68, Vídeň (1929, zbořeno)
Obytný dům, Konrad Duden Gasse 60, Vídeň (1929)
Obytný dům, Hockegasse 89a, Vídeň (1930)
Vila, Leschetitzkygasse 10, Vídeň (1931)
Obytný dům, Hansi Niese Weg 1, Vídeň (1932)
Obytný dům, Küniglberggasse 52, Vídeň (1931 – 33)
Obytný dům (s. H. Kulka), Küniglberggasse 55, Vídeň (1933)
 
Lit.: Hautmann, H. - Hautmann, R.: Die Gemeindebauten des Roten Wien 1919 - 1934.Weihsmann, H.: Das Rote Wien. Wien 2002.