LUCKENEDER Oswald

  • Vytisknout
LUCKENEDER Oswald
 
28. 8. 1841 Vídeň - 27. 2. 1900 Vídeň
 
Ferstelův žák, jehož otec byl stavitel Andreas Luckeneder. Působil ve Vídni a koncem 19. století spolupracoval s Cajetanem Miserowskym. Stylově přešel od vrcholného k pozdnímu historismu, resp. novobaroku.
 
S: TU Wien (1860 – 62, Ferstel 1869 - 72)  
 
T: Nájemní dům (s. A. Luckeneder), Liebiggasse 4, Vídeň (1881 – 82)
Obytné a obchodní domy (s. C. Miserowsky), Porzellangasse 44 – 46, 48, Vídeň (1891 – 92)
Nájemní dům (s. W. Jellinek, C. Miserowsky), Grosse Pfarrgasse 28 - 30, Vídeň (1892 – 93)
Nájemní dům (s. C. Miserowsky), Stumpergasse 32, Vídeň (1896)
Nájemní dům (s. C. Miserowsky), Wehrgasse 11, 11a, Vídeň (1897 – 98)
Nájemní dům (s. C. Miserowsky), Spengergasse 3, 5, Vídeň (kolem 1898)
Nájemní dům (s. C. Miserowsky), Pezzlgasse 24, 26, Vídeň (kolem 1898)
Nájemní dům (s. C. Miserowsky), Goldeggasse 26, Vídeň (1900)
Nájemní dům (s. C. Miserowsky), Wurzbachgasse 19, Vídeň (kolem 1900, zbořeno)
 
Lit.: ÖKT 44: Hajos, G.: Die Profanbauten des III., IV. und V. Bezirks. Wien 1980. Schmidt, R.: Das Wiener Künstlerhaus 1861-1951. Wien 1951.