na webových stránkách, spuštěných 27. března v 8:50, které se věnují architektonickému pavoukovi, jehož hlavním cílem je zmapovat vztah učitele a žáka (což je výstižnější formulace než profesora a studenta, a vyjadřuje často „hlubší“ vzájemné propojení) na školách architektury. Tato idea vzešla z diskusí, klidných i „méně“ klidných, s Petrem Rezkem a následně byla aplikována přímo na studentech. Přesněji řečeno pavouk se stal náplní přednášek na Fakultě architektury TUL v Liberci v školním roce 2005/2006 a v zimním semestru roku 2006.

Celou dobu ideoví tvůrci přemýšleli o nějaké formě zveřejnění pavouka širší odborné veřejnosti, až konečně došlo k vzniku těchto stránek. Návod k používání a orientaci v pavouku je uveden v levém sloupci, návštěvníci tohoto webu mají navíc k dispozici, vedle vlastních portrétů architektů, několik teoretických textů, z nichž některé vznikly přímo pro tento web, k možnému ideovému  usměrnění. Ale mohou si udělat názor jen z prostého sledování „pavoučích nohou“. Je možno parafrázovat větu jednoho z „rodičů“ pavouka: „Je velmi důležité znát pavouka, důležitější je však v něm být“.

Pavouk oslavil dne 27. března 2023 10 let od svého spuštění!

Dne 8. listopadu 2022 nás navždy opustil jeden z duchovních otců pavouka - filozof a teoretik umění Petr Rezek.

Na přelomu roku vyšla publikace "123 ikon pražské moderní architektury", kterou vytvořil pavouk.

V lednu jsme si připomněli 120. výročí narození architekta Kurta Spielmanna.

 

PARTNER

Stochl Engineering & Consulting

Read More
Joomla Templates by Joomla51.com