na webových stránkách, spuštěných 27. března v 8:50, které se věnují architektonickému pavoukovi, jehož hlavním cílem je zmapovat vztah učitele a žáka (což je výstižnější formulace než profesora a studenta, a vyjadřuje často „hlubší“ vzájemné propojení) na školách architektury. Tato idea vzešla z diskusí, klidných i „méně“ klidných, s Petrem Rezkem a následně byla aplikována přímo na studentech. Přesněji řečeno pavouk se stal náplní přednášek na Fakultě architektury TUL v Liberci v školním roce 2005/2006 a v zimním semestru roku 2006.

Celou dobu ideoví tvůrci přemýšleli o nějaké formě zveřejnění pavouka širší odborné veřejnosti, až konečně došlo k vzniku těchto stránek. Návod k používání a orientaci v pavouku je uveden v levém sloupci, návštěvníci tohoto webu mají navíc k dispozici, vedle vlastních portrétů architektů, několik teoretických textů, z nichž některé vznikly přímo pro tento web, k možnému ideovému  usměrnění. Ale mohou si udělat názor jen z prostého sledování „pavoučích nohou“. Je možno parafrázovat větu jednoho z „rodičů“ pavouka: „Je velmi důležité znát pavouka, důležitější je však v něm být“.

Pavouk oslavil dne 27. března 2023 10 let od svého spuštění!

Dne 8. listopadu 2022 nás navždy opustil jeden z duchovních otců pavouka - filozof a teoretik umění Petr Rezek.

Na přelomu roku vyšla publikace "123 ikon pražské moderní architektury", kterou vytvořil pavouk.

V lednu jsme si připomněli 120. výročí narození architekta Kurta Spielmanna.

 

Petr Rezek

Zvláštní situaci zažil každý, kdo někam chodil, tedy kdo chodil do školy. Pokud se s někým seznamujete, dotyčný se Vás nejprve otáže, u koho jste studovali, u koho jste diplomovali a zda na škole je ještě ten, koho buď dotyčný pamatuje nebo na koho si vzpomíná, že tam byl. Je to magická situace, jména zakládají život, učitel je zárukou renomé, snad i Vaší existence.

Číst dále ...Pavouk

 Jaromír Krejcar

kotera jan portretik

Není tomu dávno, necelých 25 let, kdy jméno Jana Kotěry — jež později stalo se výmluvným heslem moderní architektury — vystupuje na forum českého umění, zprvu jako jméno vůdce mladé umělecké falangy, která s elanem vítězícího mládí kácí a rozbíjí zpuchřelé modly historisujícího akademismu, 

Číst dál: Jan Kotěra

V tomto oddílu budou uveřejňovány teoretické texty, týkající se pavouka a pavoučích sítí, napsané přímo pro tento web. Prvním příspěvkem je studie od Ondřeje Váši, který též působil v liberecké pavoučí líhni.

P5130006

Číst dál: Pavučiny teorií

Nejprve je nutno uvést co pavouk je a co není. Pavouk nemá v úmyslu suplovat dějiny architektury, ale jeho prvořadým úkolem je zmapovat vztahy učitelů a jejich žáků na architektonických školách a tedy následně jaký vliv měli nebo mohli mít tito učitelé na další a mladší generace a následovníky.
Jak je zřejmé ze slov L. Žáka, toto ovlivňování mohlo být i obousměrné a na některé, většinou vnímavější, učitele působily i tvorba a názory nadaných žáků.

Číst dál: Jak na pavouka?

Co o sobě řekli, co o sobě napsali
     "Proboha, kam to ta naše škola spěje, to je katastrofa!"                                         Fanta o projektu V. Karfíka                                                                         „Náš pán, jak jsme mu říkali, byl mužem uhlazeného chování i zevnějšku, vysoké postavy, hladce načesaný, s uhrančivým a inteligentním pohledem. Kouřil doutníky a chodíval – jako elegán – s holí, ale vždy vzpřímený.

Číst dál: Mistři o žácích, žáci o mistrech

Původní verze pavouka

Toto je původní verze pavouka, která obsahuje drobné chybičky, ale její základní  struktura je stále platná. V současnosti je pavouk nejen stále rozšiřován, a to jak o další školy, tak pochopitelně i o další studenty, ale i permenentně upřesňován.

Číst dál: PRA-PAVOUK

PARTNER

Stochl Engineering & Consulting

Read More
Joomla Templates by Joomla51.com